Werk en Dagbesteding

Een goede daginvulling is voor iedereen van belang. Werken, leren, ontspanning en sport zijn belangrijke onderdelen van het dagelijks leven. Daarom biedt Cordaan werk en dagbesteding in verschillende activiteitencentra in Amsterdam.

In onze centra wordt gewerkt voor en door cliënten en is ruimte voor ontmoeten en lotgenotencontact. Waar contact is met de buurt en waar herstel, zelfregie en het leren van vaardigheden centraal staan. Ons programma is zeer laagdrempelig en zo ontwikkeld dat we goed kunnen aansluiten bij de diversiteit aan wensen voor ontwikkeling & participatie van onze deelnemers. Het centrum heeft doorstroom naar een volgende stap op het gebied van participatie en/of werk als uitgangspunt, maar heeft een stabiliserend karakter waar nodig.

Onze activiteitencentra zijn niet alleen toegankelijk voor cliënten van Cordaan, maar voor alle mensen uit de stad met psychiatrische of psychosociale problematiek.

Kom gerust eens kijken bij één van onze centra bij u in de buurt.

Kijk voor een overzicht van alle dagactiviteiten in Amsterdam op

www.jekuntmeer.nl

Klik op de foto's aan de rechterkant om te zien aan welke activiteiten u kunt meedoen in onze dagactiviteitencentra (DAC's).

In alle locaties zijn verschillende mooie werkprojecten. U kunt denken aan werken achter de bar of balie, in de keuken of als assistent begeleider bij activiteiten. Ook is er een breed aanbod op het gebied van kunst, digitaal werk binnen onze multimediagroep of productiewerk. In de zomer zijn er ook projecten buiten de locatie waar u aan kunt deelnemen.

Wij bieden naast onze dagbesteding ook trajectbegeleiding. Hierin wordt u individueel begeleid naar een doel wat u wilt bereiken. Meer informatie over de werkwijze van de trajecten zie kopje trajectbegeleiding.

Naast deze trajectbegeleiding bieden we GGZ zorginstellingen de mogelijkheid gebruik te maken van ons mobiel Dac. Hierin kunt u de activiteiten inhuren op een locatie naar keuze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie DAC Meer & Oever.

Cordaan GGZ heeft ook een gevarieerd aanbod op het gebied van sporten en leefstijl ontwikkeling. Dit kan individueel, in groepsverband of binnen een cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dac's in uw regio.

Om een beeld te schetsen hoe onze centra eruit zien en in welke vorm activiteiten plaatsvinden geven we een paar voorbeelden.

Wij bieden op al onze locaties een veilige haven waarin iedereen kan deelnemen aan onze inloop. Daarnaast zijn er verschillende herstelwerkgroepen en is er een uitgebreid lotgenotencontact. Ook zijn er trainingen gericht op werk en activiteiten gericht op gezonde leefstijl en bewegen.

Elk Dac heeft zijn eigen specialisme:
DAC Meer & Oever is een gestructureerde dagopvang voor de oudere GGZ inwoner van Amsterdam waar activiteiten voor en door cliënten worden gegeven.

Centrum Kijkduin is een bruisend centrum in de buurt waarin talenten van cliënten en buurtbewoners centraal staat. Dit centrum werkt veel samen met buurtvrijwilligers en organisaties in de buurt.

DAC Wingerdweg werkt volgens het fountain house model waarin cliënten leden zijn en worden aangesproken op hun gezonde kant, waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en talenten.

Activiteitencentra

 

Centrum Kijkduin
West
  DAC Meer & Oever
Nieuw-West
  DAC Wingerdweg
Noord
  AC Geuzenhoek
Nieuw-West